TJÄNSTER

Avlopps- & rörspolning
Vi utför underhållsspolningar av rör och avlopp för att undvika översvämningar, illaluktande avlopp och kluckande oljud från rören. Eftersom alla rör så småningom täpps till av smuts, rost och beläggningar bör underhållsspolningar göras med 7-10 års intervaller.

 

Toaletter för uthyrning
Nu har vi även toaletter för uthyrning.
Till festen eller badrumsrenoveringen!Toaletterna har ljus och värme!

 

Bild föreställande: sil


Slamsugning
Med våra sugbilar utför vi bl.a. tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, oljeavskiljare, fettavskiljare, pumpgropar och andra brunnar, men de används även för att ta hand om avlagringar och sediment som spolats bort vid rörspolning.

 

Rörfilmning
För att kontrollera era rör och ledningar och upptäcka avlagringar, sprickor, hål, främmande föremål, skarvförskjutningar m.m. använder vi oss av rörfilmning. Med hjälp av filmen kan vi komma med förslag på vad som bör åtgärdas och bästa sättet att göra det på.

 

Relining - Nya rör i gamla - Rörinfodring

Vi utför relining i rör. Allt från 50mm till 350mm. Detta är ett mycket bra alternativ till att gräva eller hugga upp gamla rör. Ring för mer information och priser. 0707-54 51 54