FÖRETAGET

Gislövs Spolbilar AB är ett nystartat bolag, en utbrytning ur Gislövs Maskiner AB, som utfört spolningsarbeten sedan 2004. I företaget finns stor kunskap och erfarenhet av alla typer av spolningsarbeten.

Vi har kontrakt med Simrishamns kommun där vi utför alla typer av spolningar såsom rörspolning, spolning av känsliga spillvattensträckor samt transportering av slam från reningsverk. Vi utför också arbeten åt företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

 

Vi är utbildade av STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag) att utföra filmning av rör för att kontrollera ledningar med eventuella problem.

 

Bild föreställande: stvf.se

Bild föreställande: spole